Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fondsforvaltningselskap [norsk]    Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere/investorer. Selskapet treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA