Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fondsmegler [norsk]    Firma/banks fondsavdeling som opptrer som uavhengig mellommann i forbindelse med verdipapirhandel. Retten til å drive fondsmeglervirksomhet er regulert i Lov om Verdipapirhandel og betinger bevilling. I daglig tale brukes ofte bare megler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fondsmeglerselskap [norsk]    Selskap som har konsesjon til å omsette verdipapirer. Er mellommenn ved verdipapirtransaksjoner.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA