Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Foran og bak [norsk]    Zengo [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido