Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Forat [synonym]    O,O-Dietyl-S-(etyltio)metylfosforditioat [norsk]   PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[(ETHYLTHIO)METHYL] ESTER [engelsk]   molekylformel: C7H17O2PS3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap