Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Forbannelse [norsk]    Jinx [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
forbannelse [norsk]    garrudus [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205: garrudusa vuollái gulahit 'bannlyse; forbanne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bable-forbannelse [norsk]    Babbling Curse [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg