Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forberedelse av åpningsbalanse på datoen for overgang til IFRS [norsk]    Preparation of an Opening Balance Sheet at the Date of Transition to IFRS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft