Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Forbidden Forest, The [engelsk]    forbudte skogen, Den [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg