Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forbindelsesmidler [norsk]    Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmerforbindere, lim osv.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no