Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Foreguy [norsk]    Line som holder lo hjørne av spinnakeren og spinnakerbommen nede til baugen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes