Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forente nasjoner [norsk]    FN [akronym]   internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945. FNs fremste mål er å bevare freden, og å fremme samarbeid mellom folkene om løsningen av økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemer. FNs Generalforsamling med sitt årlige møte er det eneste av FNs hovedorganer hvor alle medlemsstater er representert. Sikkerhetsrådet overvåker verdenssituasjonen og har plikt til å gripe inn når det er nødvendig. Sikkerhetsrådet består av 15 stater, der 5 er faste: stormaktene Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA. Norge er medlem av Sikkerhetsrådet 2001-2002. FN består også av Det økonomiske og sosiale råd, Den internasjonale domstol, Sekretariatet og Tilsynsrådet, samt en rekke særorganisasjoner.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten