Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forest Elaenia [engelsk]    Skogelenia [norsk]   Myiopagis gaimardii [latin]   1H Explorer’s Inn 7.9., 1H TRC 9.9., 1H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no