Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forhåndskonferanse [norsk]    preliminary conference [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Forhåndskonferanse [norsk]    En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få diskutere sin byggesak med kommunen før det søkes eller meldes.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no