Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forhåndsvarsling [norsk]    Det samme som nabovarsel.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no