Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forlig Trim [norsk]    Skipet ligger dypere i vannet forut eller akterut.
Maritim ordliste © MaritimStart