Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Formicarius rufifrons [latin]    Glopannemaurrikse [norsk]   Rufous-fronted Antthrush [engelsk]   1 + 2H Eco Amazonia 4.-5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no