Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Formulering [norsk]    tillaging av et legemiddel til et format det kan inntas i til terapeutisk formål.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma