Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fornix, -icis [latin]    hvelving, bue [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen