Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forordning [norsk]    Regulation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Avfallstransportforordning [norsk]    EEC no 259/93 [direktivkode]   Council Regulation/EEC no 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community. Official Journal L 30/93
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket