Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forretningsidé [norsk]    En kortfattet beskrivelse av hva bedriften skal oppnå og hvordan målet skal nås.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge