Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forsan et haec olim meminisse iuvabit [latin]    Perhaps someday we will look back upon these things with joy [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom