Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forsan miseros meliora sequentur [latin]    For those in misery perhaps better things will follow [engelsk]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom