Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Forstag [norsk]    Forreste stag som går fra mastertopp til stevn. Kan være det samme som Fokkestag
Maritim ordliste © MaritimStart
Forstag [norsk]    Stag fra mastetopp til baugbeslag.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Forstagsprofil [norsk]    Skinne med spor som er festet rundt forstaget. Forseilet føres inn i et spor når de heises.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes