Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Forsterket samarbeid [norsk]    Enhanced co-operation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen