Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
forte [norsk]    f [forkortelse/akronym]   (sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forte [norsk]    Sterkt
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
forte seg [norsk]    doapmalit [samisk]   (v) //njaccastit ruoktot 'skynde seg hjem'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fortekster [norsk]    All tekst i begynnelsen av filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
mezzoforte [norsk]    mf [forkortelse/akronym]   (middels sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fortepiano [norsk]    Sterkt, deretter plutselig svakt.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Mezzoforte [norsk]    Middels sterkt.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Fortetting [norsk]    Boligbygging i allerede bebygde områder, enten ved nybygging på private villatomter eller ved utbygging av mindre offentlige eller private ubebygde arealer innenfor boligområder.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
fortegnelse [norsk]    list [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fortegn(et) [norsk]    sign [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Fortes et liber [latin]    Strong and free [engelsk]   (Alberta)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
forte fortissimo [norsk]    fff [forkortelse/akronym]   (meget, meget sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fortes fortuna iuvat [latin]    Fortune favours the brave [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fortes fortuna adiuvat [latin]    Fortune favors the brave [engelsk]   (Terence)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom