Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fortiter in re, suaviter in modo [latin]    Resolutely in action, gently in manner [engelsk]   (To do unhesitatingly what must be done but accomplishing it as inoffensively as possible)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom