Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Forvaltningshonorar [norsk]    Det beløpet du betaler til forvaltningsselskapet for at det skal utføre investeringen i fondene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Forvaltningshonorar [norsk]    Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning