Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Forvaltningsselskap [norsk]    Forretningsfører for et aksjefond, og treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Forvaltningsselskap [norsk]    Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt utarbeider periodisk informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Kredittilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning