Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fosfamidon [synonym]    O-(3-Dietylamino-2-klor-1-metyl-3-okso-1-propenyl)-O,O-dimetylfosfat [norsk]   PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO-3- (DIETHYLAMINO)-1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap