Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fosfor(III)bromid [norsk]    PHOSPHOROUS TRIBROMIDE [engelsk]    Fosfortribromid [synonym]   molekylformel: Br3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap