Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fosfor(III)klorid [norsk]    PHOSPHOROUS TRICHLORIDE [engelsk]    Fosfortriklorid [synonym]   molekylformel: Cl3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap