Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Difosfor(V)sulfid [norsk]    PHOSPHORUS SULFIDE (P2S5) [engelsk]    Fosforpentasulfid, Fosfor(V)sulfid [synonym]   molekylformel: P2S5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap