Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fosfor(V)trikloridoksid [synonym]    Fosforyltriklorid [norsk]   PHOSPHORYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: Cl3OP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap