Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fosforsyre [norsk]    E338 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Fosforsyre [synonym]    Fosfor(V)syre [norsk]   PHOSPHORIC ACID [engelsk]   molekylformel: H3O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosforsyre  [norsk]    E338 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre, konserveringsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
ditiofosforsyre [norsk]    phosphorodithioic acid [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen