Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fosfortribromid [synonym]    Fosfor(III)bromid [norsk]   PHOSPHOROUS TRIBROMIDE [engelsk]   molekylformel: Br3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap