Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fosforyltriklorid [norsk]    PHOSPHORYL CHLORIDE [engelsk]    Fosfor(V)trikloridoksid [synonym]   molekylformel: Cl3OP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap