Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fosmet [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylftalimidometylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C11H12NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap