Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Vinter-Oslo, Fotball-Norge [norsk]    vinteroslo, fotballnorge [FEIL]   osv. (sammensetninger med fellesnavn+egennavn som selv er egennavn, får bindestrek og stor forbokstav)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad