Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Four-bearded rockling [engelsk]    Firetrådet tangbromse  [norsk]   Rhinonemus cimbrius [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet