Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Four-toed Elephant Shrew [engelsk]    Firetået elefantspissmus [norsk]   Petrodromus tetradactylus [latin]   Driving to the Sokoke Scops Owl site in the Sokoke Forest after dusk 4/12 at least 6 Four-toed Elephant Shrews were seen in the lights of our bus.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no