Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fox Sparrow [engelsk]    Revespurv [norsk]   Passerella iliaca [latin]   1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Salmon River Valley - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no