Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fraksjonsleder [norsk]    Party spokesman [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune