Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
frame [norsk]    Engelsk for bilderute.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Frame [engelsk]    ramme [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Ordbok / leksikon: 28 omtrentlig(e)
Frames [engelsk]    Rammer [norsk]   En teknikk for inndeling websider i flere undervinduer. Ikke anbefalt av søkemotoroptimaliseringseksperter.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
frames [engelsk]    rammer, bilder [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frameset [engelsk]    rammesett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
framework [engelsk]    spantesystem [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Wireframe [engelsk]    (bare vis) kantlinjer [norsk]   (om 3D-grafikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
framework [engelsk]    struktur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
key frame [engelsk]    nøkkelbilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full frame [norsk]    (Engelsk) betegnelse på film der hele den tilgjengelige bildehøyden er utnyttet (ingen delestreker mellom bildene).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frame rate [engelsk]    bildefrekvens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame type [engelsk]    rammetype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
list frame [engelsk]    listeramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page frame [engelsk]    sideramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
main frame [engelsk]    chassis, understell, ramme [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frame space [engelsk]    spanteavstand [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
delta frame [engelsk]    deltabilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stack frame [engelsk]    stakkramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame bones [engelsk]    skjelettbein, skjelettknokler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frame format [engelsk]    rammeformat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
target frame [engelsk]    målramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame profile [engelsk]    spanteprofil [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
diagonal frame [engelsk]    diagonalspant [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frame structure [engelsk]    spantereisning [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frame angle bar [engelsk]    spantevinkel [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frames per second [engelsk]    rammer per sekund / bilder per sekund [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame (rib) timber [engelsk]    spantetømmer [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bound object frame [engelsk]    bundet objektramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Frame Zoom Control [engelsk]    rammezoomkontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unbound object frame [engelsk]    unbundet objektramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft