Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Francolinus coqui [latin]    Kokifrankolin [norsk]   Coqui Francolin [engelsk]   The folks in one of the busses saw a group of 4 Coqui Francolins in Masai Mara 29/11. Unfortunately this was our only sighting.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no