Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Francolinus jacksoni [latin]    Kikuyufrankolin [norsk]   Jackson's Francolin [engelsk]   One bird was seen from the jeep in Mt. Kenya NP 17/11 and later the same day 2 were found near the entrance-gate to the national park. All of these were rather shy birds and not everyone got to see them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no