Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Francolinus sephaena [latin]    Krattfrankolin [norsk]   Crested Francolin [engelsk]   3 birds in the gardens around Robert`s Camp, Lake Baringo 22/11 was our first sighting of the species. After this not noted again until 2/12 when 1 bird was seen from our busses just outside Tsavo West NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no