Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Francolinus shelleyi [latin]    Miombofrankolin [norsk]   Shelley's Francolin [engelsk]   3 birds were seen by us in the grasslands outside our lodge in Naro Moru, Mt. Kenya late in the evening 17/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no