Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fratercula cirrhata [latin]    Topplunde [norsk]   Tufted Puffin [engelsk]   1 ind Cannon Beach - OR 25.6. og 30+ Haystack Rock - OR 26.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no