Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fregata magnificens [latin]    Praktfregattfugl [norsk]   Magnificent Frigatebird [engelsk]   10 Golfito 22/2, flere Golfito og str Golfito-Carara 23/2, 5 Tárcoles 24/2, vanlig ss 11/3 og  12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no