Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Frekvens [norsk]    Antall 'treff' mottatt av det enkelte individ i målgruppen.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
frekvens [norsk]    Antall svingninger pr. tidsenhet. F.eks. svingninger/sekund = Hertz (Hz).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frekvens [norsk]    frequency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
Frekvens  [norsk]    Svingninger pr sekund. Brukes både for lyd og elektromagnetisk stråling. Måleenheten er hertz, forkortet Hz.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
frekvensgang [norsk]    Styrkeforholdet mellom forskjellige frekvenser i et system. Fremstilles gjerne som en frekvenskurve.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
toppfrekvens [norsk]    centre frequency [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frekvensgang [norsk]    Frequenzgang [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frekvens(en) [norsk]    frequency [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Knekkfrekvens [norsk]    Cut-off frequency [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
delefrekvens [norsk]    I høyttalere: Den frekvensen der signalene som sendes til resp. bass, mellomtone, diskant skilles (deles).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bildefrekvens [norsk]    frame rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
radiofrekvens [norsk]    radio frequency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frekvenshopping [norsk]    frequency hopping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frekvensglatting [norsk]    frequency smoothing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cut-off frekvens [norsk]    Den frekvensen der responsen til et elektronisk system begynner å avta/dempes.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
samplingsfrekvens [norsk]    sampling rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringsfrekvens [norsk]    refresh rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maksimal cellefrekvens [norsk]    peak cell rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gjennomsnittlig frekvens [norsk]    Gjennomsnittlige antall 'treff' mottatt av det enkelte individ i målgruppen.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
sats, takst; hastighet, frekvens [norsk]    rate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no