Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fremmed hjelp [norsk]    Er du datakyndig og kan omgå kopisperrer, kan du i enkelte tilfeller gjøre dette lovlig. Er du ikke datakyndig, har du et problem, for å få hjelp av naboer, kolleger eller andre med mer kunnskap, er forbudt.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet